Kaminsky Arkitektur är nu certifierat med ISO 9001 och 14001

27 februari 2023.

En kvalitetsstämpel som är resultatet av en djupgående process där vi förfinat vårt kvalitetssystem och våra processer i samarbete med Svensk Certifiering.

Tillbaka