Intervju med Joakim i Lerums Tidning om skolan i Norra Hallsås vi ritat.

9 mars 2023.

Den planerade storskolan i naturområdet Norra Hallsås i Lerum har ritats färdig. LT har fått ta del av illustrationerna och pratat med chefsarkitekt Joakim Kaminsky om utmaningarna.

Läs hela artikeln här.

Tillbaka