I Sätra, Västerås, växer en ny och hållbar stadsdel fram

10 maj 2023.

Kaminsky har i nära samarbete med Peab och Västerås Stad fått förtroendet att rita en idrottshall, en F-6 skola och ett äldreboende i hjärtat av det nya området. Vi är stolta över projektets ambitioner kopplat till resultat såväl som process i samverkan. Sätra blir något alldeles extra!

Tillbaka