Färdigställt i Trelleborg

25 april 2023.

För ett par år sedan vann vi en markanvisningstävling tillsammans med KIAN och Preservia i Trelleborg. Nu har inflyttning skett och huset ser ut som i tävlingsförslaget, kul och väl genomfört! Efterfrågan har varit god och fastigheten är fullt uthyrd.

Tillbaka