Vinst på Orust!

5 maj 2022.

Så roligt att vinna markanvisningstävlingen för ett vackert småhusområde nära Ellös i Orust kommun. Husens utformning hämtar sin inspiration från det bohuslänska landskapet, med omsorgsfullt gestalta- de träfasader i naturfärger. Byggnaderna landar lätt i landskapet, mellan sig bildar de sociala gårdsrum där naturen sparats med berg i dagen och storvuxna tallar.

Tack för bra samarbete med FB Bostad AB, MARELD landskapsarkitekter AB och Skeddalen Facilitering AB.

Tillbaka