Vinst i tävling om att utveckla kv Blästern för Atrium Ljungberg

12 april 2022.

Vi är mycket glada över att kunna meddela att Atrium Ljungberg har valt att samarbeta med Kaminsky Arkitektur i utvecklingen av en av sina befintliga kommersiella fastigheter i Hagastaden. Det är mycket inspirerande att fördjupa vårt samarbete med ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och dessutom i utvecklingen av en så vacker och inspirerande byggnad som denna.

Tillbaka