Vinst i markanvisningstävling i Västerås! 

28 april 2022.

Efter beslut från fastighetsnämnden fick vi igår glädjande nyheter om att vi vunnit en markanvisningstävling i Tillberga, Västerås tillsammans med vår beställare Tantalos Fastigheter AB. Markanvisningen omfattar byggrätter om cirka 2000 kvm BTA där Tantalos avser uppföra ca 30 hyres- och ägarlägenheter.

Projektet uppförs med energieffektiva trähus och skall med en variation av upplåtelseformer uppmuntra till flyttkedjor i Tillberga.

Vi ser fram emot att fortsatt samarbete med Västerås stad och Tantalos Fastigheter AB i framtagandet av detaljplan och genomförandet av projektet.

Tillbaka