Uppmärksammat tävlingsförslag i Tidskriften Rum

15 februari 2022.

Kul att Tidskriften Rum lyfter upp vårt fina tävlingsförslag för en ny förskola utanför Reykjavik! Förslaget vann ett hedersomnämnande i den internationella tävlingen och togs fram i samarbete med MARELD landskapsarkitekter AB. På Island bygger man ofta hus med en konstruktion av trä och en fasad i metall. Historiskt använde man sig av trä från importerade packlårar medan metallen kommer från den inhemska aluminiumindustrin, driven av överflödet på geotermisk värme. En byggnadstradition som vi utvecklade i vårt förslag. Förskolan har en atriumgård där man kan leka skyddad från de kalla Atlantvindarna.

Tillbaka