Krama Byggnaden

2 november 2022.

Kaminsky Arkitektur skriver under uppropet ”Krama Byggnaden”. Denna kampanj uppmanar Sveriges nästa miljö- och klimatminister, att initiera ett moratorium för rivningar av byggnader som faktiskt går att använda och för alla rivningar som inte möjliggör cirkularitet.

 Kaminsky Arkitektur har erfarenhet av hur givande det är att utveckla befintliga byggnader istället för att riva dem. Vinsterna är inte bara ekologiska utan även ekonomiska, sociala och kulturella. Ett exempel är hur Garveriets gamla fabriksbyggnader i Floda getts nytt liv och innehåll, ett annat är den framtida utvecklingen av Kniven området i Partille till en destination med hotell.

Läs mer på Mittskifte.org och skriv under du med!

Tillbaka