Kan konst och arkitektur locka fler ut i naturen?

22 december 2022.

Det argumenterar Joakim Kaminsky för i sin debattartikel publicerad i Tidningen Sveriges Natur, Sveriges största Natur- och miljötidning.

Pandemin ledde till att fler svenskar sökte sig ut i naturen. Enligt SCB var det hela 33 procent fler som rörde sig i naturen 2021 i jämförelse med 2019, vilket är välgörande för både hälsa och välbefinnande. Tillgång till vardagsnära natur är en viktig resurs som ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse. Ett sätt att få människor att behålla intresset för naturen är att jobba mer med konst och arkitektur utefter till exempel vandringsleder.

Läs hela debattartikeln här.

Bilden visar landskapsinstallationen Ebb och Flod utförd av Joakim Kaminsky och Maria Poll.
Se projektet här.

Tillbaka