Kaminsky Arkitektur och Västprojekt skapar upplevelsedestination på bästa adress i Partille

27 oktober 2022.

Kaminsky Arkitektur har tillsammans med Västprojekt vunnit markanvisningstävlingen om den långsiktiga utvecklingen av fastigheten Kniven – med Partilles bästa läge – till en attraktiv destination i Göteborgsområdet.

– Vår vision är att Kniven ska vara en självklar besöks- och upplevelsedestination i Göteborgsområdet och är väldigt glada att välkomna Kaminsky Arkitektur och Västprojekt till Partille och äntligen kunna sätta igång arbetet, säger Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande i Partille. Att båda aktörerna är lokalt förankrade och kan marknaden i Göteborgsregionen känns extra kul och öppnar förhoppningsvis för spännande lösningar inom projektet.

Vaskades fram i markanvisningstävling Partille kommuns sökte investerare, fastighetsutvecklare och fastighetsförvaltare som ville vara med och utveckla Kniven genom en markanvisningstävling 2021. Kaminsky Arkitekters och Västprojekts förslag vaskades fram bland elva intresserade aktörer.

Vad utmärker Kaminsky Arkitekturs och Västprojekts förslag för Kniven? – De utgår från Knivens visuella uttryck och historiska värden och bygger vidare från det. Deras tanke är även att bygga på höjden för att ladda platsen med mer energi och ge rum åt allt det som vi vill att Kniven ska vara, säger Kristina Englund, kommunens mark- och exploateringschef i Partille kommun.

– Det ska bli mycket intressant att utveckla en plats med så stor potential som Kniven. Vi vill väcka liv i dom gamla industribyggnaderna och fylla dom med liv och rörelse. Kniven ska bli den självklara platsen att vara på, Robert Eriksson, VD för Västprojekt AB.

Upprustade och rätt använda medger byggnaderna i Kniven öppna och flexibla planlösningar och skapar en tillåtande atmosfär och rum för möten.

– Arkitektoniskt vill vi tillvarata de vackra industribyggnadernas charm och materialitet och kombinera dem med moderna tillägg. Att arbeta hållbart med återbruk av byggnader, byggnadsdelar och material känns självklart, säger Joakim Kaminsky, ägare och arkitekt på Kaminsky Arkitektur.

Med Partilles bästa läge Fastigheten Kniven, med Ecks gamla elektriska fabrik från 1900-talets början, ligger naturskönt vid Säveån mitt i Partille centrum och bara ett stenkast från Partilles pendeltågsstation. Målet är att blåsa nytt liv i den åldrade industrifastigheten och lyfta Kniven som en mötesplats för konsert-, kultur- och matupplevelser, mässor och konferenser och hotellvistelser.

– Vi tillåter oss att tänka stort om brett om Kniven även om vi naturligtvis måste prioritera längre fram, säger Kristina Englund. Med Kaminsky Arkitekter och Västprojekt på plats kan vi påbörja detaljplanearbetet och den långsiktiga utvecklingen av destination Kniven.

Tillbaka