Tävlingsvinst i Bollebyggd

12 april 2021.

Så roligt! Nu står det klart att Kaminsky Arkitektur & BON Bostad vunnit tävlingen för 14 nya bostäder i Bollebygd öster om Göteborg. Tävlingen avgjordes helt på kvalitetskriterier där förslaget bedömdes ha den bästa gestaltningen av de inkomna bidragen.

“Förslaget tillför nya typer av boendekvaliteter till Bollebygds kommun. Anbud 4 anses vara det förslag som bäst tillgodoser markanvisningens kriterier för gestaltning och särskilt när de gäller färgsättning, placering och utemiljöer. Trots liknande hustyper skapas en variation och en levande känsla i förslaget tack vare volymernas förskjutning och sadeltaken. Fönstersättningen är vacker med väl tilltagna fönster som placerats för att ge attraktiva utblickar. Förslaget har bra planlösningar och tillför även nytt tänk kring publika/semiprivata och privata områden som inte finns representerat i Bollebygd sen innan.”
/Ur juryns bedömning

Tillbaka