Ramavtal med Partillebo

21 maj 2021.

Vi är mycket glada och stolta över att Partillebo har valt att teckna ramavtal med Kaminsky Arkitektur som enda arkitekt. Det är särskilt glädjande att valet föll på oss efter en utvärdering som grundade sig på både pris, referenser och intervju.
Nu ser vi fram mot att samarbeta i en stor bredd av projekt med bla utbildningslokaler, bostäder, planprocesser samt renoveringar i befintligt bestånd.
Tillbaka