I planen för området mellan operan och Stenpiren får de publika ytorna inte mycket kärlek.

6 april 2021.

Läs gärna Joakim Kaminskys debattartikel i GP där han föreslår att man i stället för en ny trafikled kan skapa en fantastisk miljö med varierad grönska, mötesplatser, rumsligheter och inte minst olika målpunkter som gör platsen attraktiv för människor att vistas i.

Vad tycker du?

Läs artikeln här.

Tillbaka