Hur ska framtidens Heden se ut?

21 april 2021.

I dagens GP presenterade Wallenstam och Wingårdhs sin vision, ett väl genomarbetat och vackert förslag:
I samband med det dammar vi av och visar vårt förslag från 2016, Neden, som möjliggör en stor exploatering utan att ändra skyline eller ta markytor i anspråk:
Tillbaka