Dags att bygga och riva cirkulärt – del 6

10 augusti 2020.

I den sjätte och sista delen i den cirkulära skolan beskriver vi vilka roller och funktioner i bygg- och rivningsprocessen som behöver utvecklas och vilka roller som kommer att vara helt nya för branschen.

Nya förutsättningar för ökad cirkularitet kommer att skapa nya roller och funktioner i bygg- och rivningsprocessen. Utöver det kommer nya förväntningar ställas på befintliga roller, och samordning mellan olika funktioner kommer ta större plats. Länken mellan demontering, rekonditionering och återbruk kommer att kräva roller som samordnar logistik, produktflöden och projektering.

En stor utmaning för rivningsentreprenörer idag är att hitta mottagare för demonterat gods, och inköpare har svårt att få en uppskattning om tillgången på återbrukade varor. Problemet är störst när det kommer till återbruk, eftersom materialåtervinning ofta landar hos produkttillverkare, medan återbruk kräver andra mellanhänder.

Nya roller, som återbrukssamordnare och materialsamordnare, kommer att behöva ta större plats vid nybyggnads-, ombyggnads och rivningsprojekt.

Beställarrollen kommer på samma sätt att behöva utvecklas och ha en annan typ av närvaro i projekten. Både i utförandeentreprenader och totalentreprenader behöver beställaren gå från att bevaka att kravställda funktioner uppfylls till att vara en aktiv del av utvecklingsarbetet.

Vi rekommenderar att använda återbrukskonsult vid nybyggnad, ombyggnad och rivning och att krav ställs på samarbete mellan byggentreprenörer och återbruksaktörer.

Tillbaka