Dags att bygga och riva cirkulärt – del 5

17 juni 2020.

I den femte delen av den cirkulära skolan så beskriver vi vilka nya krav och förväntningar som behöver ställas för att uppnå en cirkulär byggprocess.

En cirkulär bygg- och rivningsprocess ställer höga krav på val av material och produkter. I dagsläget finns det redan många krav och förväntningar på byggmaterial och system, där kravställningar kan vara i konflikt med varandra. Att återbruka och återvinna mer material i byggprojekt riskerar att ställa ännu fler krav mot varandra.
Vissa av kravkonflikterna behöver hanteras på en lagstiftningsnivå, men andra kan hanteras inom byggande organisationer. En prioritingsordning mellan krav, eller avsteg från krav vid eventuell konflikt mellan olika krav, behöver tas fram inför upphandling och vid projektering.

En sådan prioriteringsordning behöver utgå från resurseffektivitet och miljöpåverkan genom hela livscykeln, inte bara under bygg- eller demonteringstiden. Det innebär att val mellan olika material och produkter bör utgå från en samlad bedömning av resultaten från en livscykelanalys samt livscykelkostnad för materialen.

Vi rekommenderar att man utgår från livscykelanalyser för funktionella enheter vid val av system och produkter, och ställer krav på livscykelanalyser.

Tillbaka