Dags att bygga och riva cirkulärt!

28 februari 2020.

Som en led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att publicera en serie om om sex inlägg med tips för ett cirkulärt byggande. Här är den första delen.

Del 1. Vad är en cirkulär bygg- och rivningsprocess?

I en cirkulär byggprocess sluts cirkeln mellan rivning och nybyggnation, och de material som finns i våra byggnader tas omhand i nya byggnader. En cirkulär byggprocess består generaliserat av 9 övergripande steg.

1. En materialinventering av en befintlig byggnad genmförs, för att kartlägga inbyggda material

2. En plan för återbruk av de invenenterade materialen upprättas

3. Demontering av material genomförs tillsammans med rivning

4. Material och produkter rekonditioneras vid behov, och förbereds för vidareförsäljning

5. Under projektering planeras för användning av återbrukade material och produkter, samt för framtida återbruk

6. Under byggnation används återbrukade material

7. Byggavfall och framtida avfall minimeras genom projektering och genom dokumentation av de produkter som byggs in

8. Byggnaden används och löpande underhåll sker

9. Informationen om inbyggda produkter hålls ajour under byggnadens livslängd, för att materialinventeringen och därmed framtida återbruk ska vara möjlig i framtiden.

 

Tillbaka