Norsk Skogfinsk Museum

22 januari 2018.

Vårt bidrag ”Kampestein” i tävlingen för ett nytt Norsk Skogfinskt Museum i Svullrya, Norge.

Tävlingsförslaget tolkar den skogsfinska kulturens symbolism och byggnadstraditioner på ett modernt och rationellt sätt. Byggnaden består av en regelbunden trästomme som bär upp ett långt sadeltak vars ena ände vilar på ett flyttblock. Utställningsytorna placerade i vindsutrymmet är mörka och refererar i materialitet till de sotade taken i skogsfinska rökstugor.

Läs mer om projektet på Afasia Archzines hemsida.

Tillbaka