Vinst i Haninge

12 maj 2017.

Vi har vunnit det parallella uppdraget för en ny stadsplan i Jordbro centrum!

Projektet är ett viktigt steg för vårt Stockholmskontor och blir deras andra stora stadsutvecklingsprojekt. Vi har redan påbörjat arbetet med planprocessen tillsammans med våra beställare Samhällsbyggnadsbolaget och Haninge kommun.

Tillbaka