Kjøpmannsgata i Tidskriften Rum

13 december 2017.

Vår och MARELD Landskapsarkitekters tävlingsvinst ”Bryggepromenaden” för Kjøpmannsgatan i Trondheim, har uppmärksammats i Tidskriften Rum.

Läs om projektet i senaste utgåvan, DEC/17 på sidorna 40-41.

Tillbaka