Bokrelease i Göteborg

30 november 2017.

Emellanåt måste man blicka tillbaka för att kunna se framåt.

Arvinius + Orfeus Publishing har gjort en monografi som sammanfattar de första tio åren av Kjellgren Kaminskys arbete. Den 6e december arrangerar Arvinius + Orfeus, tillsammans med Göteborgs konstmuseum ett bokrelease för projektet. Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky presenterar boken, och de första tio gästerna får en gratis kopia.

Dörrarna öppnar klockan 17:00, vi ser fram emot att träffa dig där!

Tillbaka