Arvodeslöst Arbete Devalverar Arkitektbranschen

11 oktober 2017.

Vi kan och vill inte undervärdera våra medarbetares kompetens genom att arbeta arvodeslöst, samtidigt som befintliga kunder inte ska behöva subventionera detta arbete, skriver Christer Fröberg, kontorschef i Göteborgskontoret.

Läs hela debatten på Arkitektens hemsida.

Tillbaka