Reflecting time

3 januari 2016.

” Sent i augusti månad klättrade vi upp för en norsk bergslänt med hundra små speglar. Vi spenderade natten på sluttningen med att skapa vår installation. I dagsljus var den osynlig, men i den Nordiska sommarnattens kortvariga mörker dominerade reflektionen bergsluttningen. Vi lämnade morgonen därpå, kvar fanns enbart våra minnen. ”


– Joakim Kaminsky & Maria Poll

Tillbaka