Neden i Göteborgs-Posten

6 oktober 2016.

Kjellgren Kaminsky har tagit fram ett nytt förslag för Hedens framtid.

Vi anser att Heden skulle vinna på färre markparkeringar, en större mångfald av idrottsprogram och stråket i Vasagatans förlängning mot Ullevi, skulle kunna förstärkas och befolkas ytterligare. Vi föreslår att Heden förtätas nedåt, det Göteborgska namnet för vår projektidé faller sig naturligt; Neden.

Läs hela artikeln på Göteborgs-Postens hemsida och mer om förslaget här.

Tillbaka