Flerbostadshus i Trä

I Landvetter strax öster om Göteborg har Kaminsky Arkitektur ritat ett bostadshus med värmebehandlad träpanel som ger fasaderna värme och liv. De 30 bostäderna kan liknas vid staplade villor med generösa balkonger och markterraser i anslutning till en gemensam park.

Byggnaden bildar en övergång mellan å ena sidan den befintliga villamattan och å andra sidan de framväxande stadskvarteren i Landvetter centrum, i detta mellanrum läker bygganden samman ett tidigare bortglömt tomrum i stadsväven.

Husets balkonger ger en tydlig horisontallitet som kontrasteras mot tre noggrant designade byggnadsdelar som rymmer den vertikala kommunikationen; två spiraltrappor och ett hisstorn alla klädda i naturfärgad plåt.

På den gemensamma gården finns cykelparkeringar, uteplatser och komplementbyggnader med sedumtak. Bostäderna är utformade för att vara kostnadseffektiva samtidigt som en medveten och väl detaljerad utformning borgar för en hög arkitektonisk kvalité.

2022

Kund Kålltorps Bygg
Team Joakim Kaminsky, Ida Bratthäll, Enda Nolan, Sara Olsson
Storlek 30 bostäder
Fotograf Åke Esson Lindman