Tidskriften Rum uppmärksammar radhusen vi ritar i Gävle för Franka Bostad.

9 januari 2023.

Projektet är resultatet av en vinst i en markanvisningstävling. Husen bildar ett kvarter kring en gemensam bilfri innergård. På kvarterets utsidor ges husen en stadsmässig karaktär och bildar ett sammanhållet fasadliv. På kvarterets norra och södra sidor löper gator som kvarteret angörs från, på den norra sidan bildas ett gaturum tillsammans med mobilitetshusets fasad mittemot radhusen. Utformningen ger kvarteret en tydlighet som en sammanhållen enhet i relation till övriga Östra Kungsbäck samtidigt som kvarterets grönska kan bilda ett stråk som binder samman hela området med den närliggande stadsparken Boulognern.

Tillbaka