Kvalitet gav vinst i upphandling

4 april 2023.

Kaminsky Arkitektur har vunnit upphandlingen för att utveckla nya flerbostadshus för det kommunala bostadsbolaget i Sundbyberg, Förvaltaren AB. Särskilt roligt är att upphandlingen enbart utvärderades på kvalité och goda referenser.

 Vårt uppdrag omfattar i första skedet volymstudier för att söka planbesked. Uppdraget kommer i senare skeden att ske tillsammans med sidokonsulter och omfattar då mer ingående utredningar för hur olika krav ska uppfyllas. Längre fram finns option att följa projektet hela vägen till färdigställande.

Området vi ska titta på omfattar tre fastigheter i Västra Hallonbergen. I samma upphandling tilldelades CF Möller Arkitekter två delområden.

Tillbaka