Tennispalatset

6 april 2022.

Modellstudie för ett nytt kontorshus för Wallenstam i centrala Göteborg där vi studerar vi hur volymerna trappas för att ge variation och dagsljus. I samarbete med General Architecture.

Se mer om projektet här.

Tillbaka