Bilden av Bjuv

7 april 2020.

Nu är det klart hur vårt projekt Lärkgatans förskola i skånska Ekeby kommer se ut. Målet har varit att skapa en byggnad som på ett tydligt sätt anknyter till lokal byggnadstradition. 

– Vi vill skapa en bruksarkitektur som på ett tydligt sätt möter den skånska traditionen. Tegel är något som i stor utsträckning särpräglar det skånska landskapet jämfört med andra delar av landet, så det är naturligt att lyfta fram detta, förklarar Erik Andersson, delansvarig arkitekt i projektet.

Vi har också fokuserat på att lyfta fram den historiska kopplingen till platsens lerbrytning och Skrombergas kakelindustri. Detta avspeglas bland annat i att förskolans badrum kläs med Höganäskakel.

Förskolan byggs efter miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver, vilket betyder högt ställda krav på bland annat ventilation och ljudmiljö. Huvudbyggnaden får också solceller på taket och det blir sedumtäckning på tak till komplementbyggnader.

För att effektivisera projekteringsprocessen för Lärkgatans förskola har vi utgått ifrån ett referensobjekt. På så sätt har vi gjort tidsvinster, vilket också gagnar beställaren Bjuvs kommun.

Erik förklarar:

– Inom ramen för samma projekt har vi på så sätt parallellt med förskolan i Ekeby även ritat på ett LSS-boende. Det är ett väldigt effektivt sätt att jobba, där vi bland annat kunnat hålla möten för båda projekten samtidigt.

Tillbaka