Västsveriges Affärsnyttigaste Integrationsinitiativ

5 december 2017.

Igår tävlade vårt KAN Connect i Västsvenska Handelskammarens Draknäste och utsågs till ”Västsveriges affärsnyttigaste integrationsinitiativ”.

Läs hela nyheten på Västsvenska Handelskammarens hemsida.

Tillsammans med Krook & Tjäder Arkitekter och Sveriges Arkitekter fortsätter vi 2018. Det går redan nu att anmäla ditt företag till träffar i Göteborg och Stockholm här.

Tillbaka